ما در کنار شما هستیم تا بهترین محصولات و خدمات را به شما ارائه دهیم

سپاسگزاری؛ معجزه نخبگان است.

این مجموعه، با باوری شگرف بر تاثیر شگفت‌انگیز نگرش زیبای سپاسگزاری در تمام عرصه‌های زندگی انسان، ضمن ارائه خدمات آموزشی_انگیزشی خویش، آمادگی ارائه خدمات مشاوره (در سطوح فردی و سازمانی) و سخنرانی(اعم از سمینار و کارگاه) را دارد.

اگر شما نیز تاثیر سپاسگزاری در رشد جامع خود، اعضای خانواده، روابط و حتی سازمانتان را باور دارید؛

با ما تماس بگیرید.

ابراهیم شاهی؛

نـویسنده‌ی کتاب “سپاسگزاری؛معجزه‌ی نخبگان

با ما تماس بگیرید